Prohlašuji jako kupující, že jsem byl prodávajícím seznámen s faktem, že mohu bez dalšího odstoupit od kupní smlouvy pouze do doby doručení zakoupeného licenčního klíče do mé dispozice, za současného splnění dalších podmínek, definovaných zák.č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Poté, co po zakoupení dojde ke stažení či doručení tohoto klíče do mé dispozice, jsem seznámen s tím, že v případě požadavku kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy může prodávající požadovat vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, že licenční klíč nebyl a v budoucnosti nebude nikterak použit či předán do dispozice komukoli jinému. Stav aktivace následně bude prodávajícím ověřen a dle výsledku a výše uvedeného bude prodávajícím rozhodnuto o způsobu řešení takového požadavku.